Avís Legal AsesorExpert Asesoría i Advocats

AVÍS LEGAL

Llegeixi acuradament el present document, doncs el mateix es constitueix com l’Avís Legal i Protecció de Dades

L’accés, navegació i utilització d’aquesta pàgina web implica per la seva banda l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal i de Protecció de dades personals. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc web.

Titular del Lloc web

  • Denominació social: Brand & Law Solutions, S.L., (d’ara endavant, BLS)
  • NIF: B-66291212
  • Domicili social: Calli Berguedà 127, 2º, Sabadell (08207), Barcelona
  • Contacte:
    • Telèfon: (+34) 635387646
    • Adreça de correu electrònic: info@asesorexpert.es
  • Registre: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 44315, Foli 57, Fulla Nombre B-452522, Inscripció 1ª

Acceptació de l’Usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web https://www.asesorexpert.es, que BLS posa a la disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per Usuari tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la Web.

S’entén que l’accés, navegació o utilització de la Web per part de l’Usuari implica la seva acceptació sense reserves de l’Avís Legal que BLS tingui publicat al moment de l’accés, el qual estarà sempre disponible per als usuaris.

BLS pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies, sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

Protecció de Dades

BLS garanteix la confidencialitat de les dades personals que es facilitin a través de la pàgina Web en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran els estrictament necessaris, adequats i pertinents per a la finalitat per la qual es recullen i seran sotmesos a un tractament automatitzat.

De conformitat amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal que es facilitin a través d’aquest Lloc web, així com els que es poguessin facilitar o generar durant la relació amb BRAND & LAW SOLUTIONS, S.L., seran objecte de tractament i incorporats a un fitxer automatitzat el responsable del qual és BRAND & LAW SOLUTIONS, S.L. (d’ara endavant, BLS), proveïda de NIF B-66291212 i amb domicili social en Calle Berguedà 127, 2º de Sabadell, (08207), Barcelona.

La finalitat del fitxer i tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud d’informació, la remissió del butlletí informatiu publicat per nosaltres, així com perquè BLS pugui posar-se en contacte amb l’usuari, per respondre les seves consultes, fer-li arribar periòdicament informació i/o publicitat de productes, esdeveniments i serveis relacionats amb el sector del dret i l’assessoria empresarial. Els destinataris de la informació facilitada, seran el propi responsable i si escau, organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, amb els qui existeixin els preceptius documents contractuals que assegurin la relació.

Els camps de dades marcades amb un asterisc són obligatoris i la negativa a facilitar-los portarà com a conseqüència la impossibilitat, segons el cas d’obtenir resposta a la seva sol·licitud d’informació, subscripció a la newsletter o accés als nostres serveis.

L’enviament de les dades personals suposa l’autorització expressa per al seu tractament i ús en els termes informats, podent-se revocar el consentiment, sense efectes retroactius, a qualsevol moment en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a BRAND & LAW SOLUTIONS, S.L., amb adreça en: C/ Berguedà 127, 2º, 08207, Sabadell, o ben enviant un correu electrònic a: info@asesorexpert.es

Propietat Intel·lectual i Industrial

El present Lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Lloc web o la utilització de serveis oferts mitjançant el Lloc web, implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part de BLS. L’Usuari disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de BLS o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de BLS o dels seus legítims propietaris. A cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del Lloc web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o servei inclosos en el Lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de BLS o, si escau, del titular dels drets corresponents.

BLS es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, a qualsevol moment i sense previ avís.

Limitació de garanties i responsabilitats

BLS es compromet a mantenir la diligència deguda en llaures a evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Web. Sense perjudici d’això, BLS estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Web.

BLS no garanteix que la Web, els seus continguts o els servidors de tercers que utilitza estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a BLS, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de BLS.

BLS proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades en Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas BLS no es fa responsable d’aquests continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos. En el cas que a la Web es disposessin enllaços o hipervínculos cap a altres llocs d’Internet, BLS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts i en cap cas assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en altres sites d’Internet. La inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de BLS.

Modificació de les condicions de l’Avís Legal

BLS es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.

Llei aplicable i Jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre BLS i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d’acord amb la legislació espanyola.

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present Contracte, les Parts se sotmeten, amb renúncia al fur propi que pogués correspondre’ls, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Sabadell, quedant exceptuats aquells casos, en què per la qualitat en què intervé l’Usuari, no sigui vàlida tal previsió.

Última actualització: 1 d’octubre de 2.016