En l'àmbit del dret civil els nostres serveis comprenen:

Dret de les persones

 • Separació, divorci i nul·litat. També oferim serveis de mediació civil i familiar.
 • Substracció internacional de menors.
 • Accidents de circulació.
 • Absències i declaracions de defunció.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Declaracions d'Incapacitat, Tuteles i Curatelas.
 • Elaboració de Plans de Parentalitat.
 • Filiació, paternitat i pàtria-potestat.
 • Reclamació d'impagats.
 • Successions, herències, testamentarias, actes de notorietat.

Drets dels béns i la propietat

 • Comunitats de Béns.
 • Drets relatius a la Possessió i la Propietat.

Dret de les obligacions i els contractes

 • Contractes entre particulars (arrendaments, préstecs...).
 • Arrendaments d'obra i serveis.
 • Defectes i Vicis Ocults.
 • Defensa de consumidors i usuaris.
 • Execucions provisionals i definitives de títols judicials i no judicials.
 • Elaboració i assessorament en matèria contractual.
 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Responsabilitat per producte i professional.

Consulta'ns el teu cas

  He llegit i accepto la política de Protecció de Dades