En l'àmbit del dret propietat industrial i intel·lectual, els nostres serveis contenen:

Serveis en propietat industrial

  • Contractual: Cessió i llicència de drets de propietat industrial; Contractes de dipòsit o scrow; Joint ventures tecnològiques; Contractes de transferència de tecnologia.
  • Defensa jurídica de patents.
  • Defensa jurídica en procediments relatius a vulneració, nul·litat i caducitat de marca i dissenys industrials.
  • Preparació, presentació i seguiment de diligències de comprovació de fets, mesures d'assegurament de la prova i mesures cautelars.

Serveis Propietat Intel·lectual

  • Assessorament general sobre el règim jurídic dels drets d'autor i dels drets afins o connexos.
  • Contractual: contractes d'edició, producció de fonogrames, producció audiovisual, cessió de formats i adquisició de continguts.
  • Defensa jurídica en procediments per infracció de drets de propietat intel·lectual.
dret propietat industrial

Consulta'ns el teu cas

    He llegit i accepto la política de Protecció de Dades