En l'àmbit del dret urbanístic i immobiliari, els nostres serveis són entre uns altres els següents:

 • Assessorem i negociem en operacions de compravenda d'actius.
 • Sistemes de compensació, cooperació, reparcel·lació i expropiació.
 • Constitució, assistència i seguiment de Juntes de Compensació.
 • Gestió urbanística per agent urbanitzador.
 • Negociació i concertació de convenis urbanístics.
 • Assistència jurídica en l'obtenció de llicències urbanístiques.
 • Assessorament en legalitat urbanística.
 • Ajust a la normativa mediambiental de la promoció immobiliària.
 • Assessorar preventivament per evitar reclamacions derivades de la responsabilitat civil en la construcció.
 • Redacció de tot tipus de contractes de compravenda, arrendament, opció, promesa, convenis amb arquitectes, aparelladors, constructors, subcontractes, promotors i proveïdors.
 • Representació lletrada de tot tipus de reclamacions relacionades amb l'activitat de la construcció.

Consulta'ns el teu cas

  He llegit i accepto la política de Protecció de Dades